Αντάπτορας κεραίας DIN φίς  ΣΕ Fakra φίς  BMW  (ANT008A)
COMPASS mod. 2007-2016