ΦΙΣΑ RC/D Hummer H3, Chevrolet ( 1237-02 )
09.654
Avalanche MOD. 2002-2006-1st-Gen-
12,40 €