Αντάπτορας κεραίας DIN φίς  ΣΕ Fakra φίς  BMW  (ANT008A)
Aveo MOD. 2008-2011 -1st-Gen-T250-